Malenska kapelica oz. nekateri so ji rekli tudi Berusova kapelica, stoji ob cesti Mirna Peč-Malenska vas, na razpotju odcepa za Gorenji in Dolenji Podboršt.

Sezidana naj bi bila po letu 1850, točen čas gradnje in graditelj pa nista znana. Kapelica je bila pred zdajšnjo obnovo zaprtega tipa. V njej je bil oltar s tremi kipi: kip Marije Brezmadežne, kip sv. Doroteje in kip sv. Mihaela, ki pa je bil odtujen. Na zunanjih stranskih stenah sta bili, po nam znanih podatkih, freski, nad vrati pa napis »Popotnik postoj, ozri se name.« Freske in napis se pred obnovitvijo niso več prepoznali.

Po nekaterih pripovedovanjih naj bi dal kapelico postaviti kmet, ki je na sejmu prodal par volov. Med vračanjem  domov se je ustavil v vaški gostilni na Rogovili, ki stoji ob cesti za Novo mesto. Zvečer, ko je pot nadaljeval proti domu, so ga na razpotju današnje kapelice napadli ravbarji, ga okradli in domnevno umorili. Ob tihem klicu na Božjo in Marijino pomoč ostane živ. V zahvalo Mariji pomočnici, je dal postaviti to kapelico.

Kapela je znamenje vere, v kateri so naši predniki živeli in se ji z zaupanjem izročali. Starejši povedo, da so k njej hodili moliti za dež, zdravje živine in ljudi ter se zahvaljevati z darom za uslišano molitev. Tako je bila v Župnijski cerkvi večkrat darovana sv. maša z darom ravno iz te kapele.  (Nekateri so se radi ustavljali in se zahvaljevali tudi v času prenove.)

Po znanem vedenju je kapelico ves čas oskrbovala rodbina Galič (po domače Berusovi) iz Malenske vasi. Pokojna, Longar Ana (roj. Galič), je bila kot članica Marijine družbe skrbnica kapelice od prve pa vse do konca druge svetovne vojne. Po poroki pa  je skrbništvo predala družini Jamnik (danes Starič), ki tudi živi v Malenski vasi.

Edini viden zapis o kapelici je najden na hrbtni strani Marijinega kipa: “Leta 1919 je barvno obnovo fresk in kipov opravil Vodnik Franc iz Novega mesta, stroške pa poravnala trgovka Hude iz Mirne Peči”.

Po drugi svetovni vojni je bila kapelica večkrat oropana in poškodovana.

Na videz dotrajano kapelico so v letu 2019 začeli obnavljati dobri ljudje iz Jablana, Goriške in Malenske vasi. Slednji smo se povezali in kapelico obnovili. V pomoč so bili  tudi dobri ljudje, ki so pomagali bodisi s svojim delom ali pa s prostovoljnimi prispevki. 

Obnovitvena dela so potekala v sodelovanju z Zavodom za naravno in kulturno dediščino Novo mesto. Zaradi tega sodelovanja ter koronskih razmer, se je čas obnove in z njim tudi blagoslov zavlekel do leta 2021.

Danes pa lahko na tem mestu občudujemo zaključek našega dela. Na to smo lahko oz. SMO zelo ponosni!!! Domači g. župnik, Janez Rihtaršič, je kapelico tudi blagoslovil. Blagoslov je potekal na poseben dan (14. 8. 2021), in sicer večer pred praznikom Marijinega  Vnebovzetja (15. 8. 2021).

Hvala g. župniku za blagoslov tega zaključenega projekta. Ob tej priložnosti pa tudi iz srca hvala prav vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali – s svojim delom, z denarnim prispevkom, z lepo besedo, s toplo mislijo ali s svojo molitvijo. Ne želimo naštevati vsakega posebej, kajti vemo, da se vsak, ki je na kakršenkoli način prispeval k dokončanju projekta, najde v teh besedah.

Velika zahvala tudi vsem vam, ki ste danes tukaj z nami, saj ste nam s svojo prisotnostjo potrdili, da smo delali dobro. Naj vam bo ta kapelica tudi v prihodnje tihi slušatelj vaše želje, zaobljube, molitve oz. znamenje vere.

Vsem skupaj kličemo, tako kot pravi naš g. župnik:  »En velik BOG LONAJ!«