V torek, 29. 5. 2012,  je bilo pri večerni maši še posebej slovesno, saj smo gostili prof. Berto Golob, avtorico šmarnic, ki jih v maju dnevno poslušamo pri bogoslužju.

Tokrat nam je odlomek prebrala kar avtorica sama. Z veseljem smo ji prisluhnili tako mlajši kot starejši. V krajšem razgovoru z njo smo izvedeli, da si je pri pisanju pomagala le z župnijsko kroniko, seveda pa ji je ob strani stal tudi sv. Duh.

 

Tako smo pri letošnjih šmarnicah poslušali zanimive zgodbe o nastanku mirnopeške župnije, ki je prafara, pa o njenih ljudeh, ki so skozi stoletja kljub različnim preizkušnjam ohranili krščansko vero vse do današnjih dni. O tem pričujejo tudi številne lepo obnovljene podružnične cerkve  in farna cerkev sv. Kancijana, ki je, še ne dolgo tega, dobila novo notranjo in zunanjo podobo.

Domači župnik, Janez Rihtaršič, ki je go. Berto Golob nagovoril k pisanju šmarnic, se je profesorici zahvalil za njeno prizadevno delo s šopkom rož in z domačim medom, ki se ga je pisateljica še posebej razveselila. Ostali pa smo jo nagradili z glasnim aplavzom.

Po končani sv. maši smo se z gospo profesorico in odlično poznavalko slovenske besede srečali bogoslužni bralci Božje besede.

Gospa Berta Golob nam je spregovorila o nalogi bralca, ki bi jo morali opravljati z vso odgovornostjo in po svojih najboljših močeh.

Bralec posreduje Božjo besedo, Bogu »posoja« svoj glas. Verniki se moramo zavedati, da pri bogoslužju ni nastopanja. Pri branju bi morali biti zbrani in jasni v odnosu do sebe, brez razkazovanja in spakovanja.

Branje Božje besede je velika čast, ki obenem terja veliko ponižnost in spoštovanje do Boga. Lep odnos se kaže tudi v primerni zunanji urejenosti, saj se bralec nahaja v neposredni bližini oltarja, na katerem se daruje Bog.

Bralec naj Božjo besedo oznanja razumljivo (pravilno naglaševanje besed in smiselno podajanje) in razločno (natančna izreka besed). Pomembno je, da branje ni preglasno niti pretiho. Na branje naj se bralec vedno pripravi tako, da večkrat in z razmislekom prebere obe berili in evangelij. Poskuša naj dojeti celoto in sporočilo odlomka, ki ga bo bral pri bogoslužju.

Tako bo najprej sam sprejel Besedo in v srcu začutil njeno sporočilno moč. Šele potem jo bo lahko prepričljivo podaril tudi drugim. Ga. Berta Golob je poudarila, da gre v tem delu bogoslužja za molitev poslušanja Božje besede.

Bralec se naj zaveda, da je liturgični jezik nekako bolj povzdignjen k jezikovnemu nebu. V Svetem pismu je vse zapisano na spoštljiv in dostojanstven način. Tudi bralec Božje besede naj se trudi za lepo in pravilno slovensko besedo, kar se odraža v ljubezni do lastnega naroda in njegovih korenin.

Predvsem pa naj bo Božja beseda za vse nas luč, ki razsvetljuje našo pot, kruh, ki hrani našo dušo, in življenje, ki se nikoli ne konča.

Hvala ge. Berti Golob, ker se je odzvala vabilu in tako obogatila praznovanje 900- letnice naše župnije.