V nedeljo, 9. septembra so bili k drugi maši še posebej povabljeni župljani, ki so že dopolnili 70 let. Med mašo so imeli priložnost za sveto spoved, pri pridigi so lahko slišali, da bolniško maziljenje ni poslednje maziljenje in še nekaj primerov, pričevanj kako je ljudem pomagalo bolniško maziljenje. Nato so še sami pristopili k obredu bolniškega maziljenja, pri katerem duhovnik izgovori besede: "Po tem svetem maziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi" in z oljem mazili čelo ter obe dlani. Po končani maši, so se še zadržali pri zvoniku, kjer so lahko poklepetali med sabo in tako lepo zaključili dopoldne.